Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Szent Anna - tó legendája

2008.04.14

Kép Megtörtént, hogy két idegen érkezett Erdély hegyei közé. Édestestvérek voltak, s gonoszok mindketten, akár az ördög. Egyiket Sándornak hívták, a másikat Gáspárnak.
Amikor Csík és Háromszék határába értek, megtetszett nekik a vidék és így szólt a testvéréhez Gáspár:
- Látod amott azt a hegyet? Annak a tetejére építek kastélyt magamnak, és falának minden kövére aranylemezt kovácsoltatok. Olyan szép lesz, hogy még a tündérek sem láttak szebbet.
- Ha te építesz, én is építek - felelte Sándor -, a tieddel szemben, arra a másik hegyre. Tiszta színezüstből építem a magamét, s majd meglátjuk, melyikünké lesz szebb!
Úgy is cselekedtek. Egyik ezüstkastélyt, a másik arannyal kivert palotát épített magának, egymással szemben, a két hegytetőre. Gyűlölték őket a székelyek három vármegyében, mert elnyomták a szegényt és kegyetlenek voltak mindenkivel.
Egy szép napon Opur Tamás Tusnádról jövet ott hajtott el pompás négyesfogatán, és csodálkozva szemlélte Sándor ezüstkastélyát, majd felhajtott a kastélyhoz, barátságos látogatásra.
Sándor gonosz szeme megvillant a pompás négyesfogat láttán.  El is határozta azon nyomban, hogy megszerzi magának azt a fogatot, bármi áron.
Megvendégelte hát Opur Tamást étellel, itallal, s vacsora után kártyára került sor. Hajnalra elvesztette Opur Tamás mindenét, még gyönyörű szép négyesfogatát is. Másnap, áthajtott Sándor, Gáspár testvéréhez a pompás fogattal, hadd bosszantsa vele. Gáspár felmérgelődött és fogadást ajánlott, melyet kézfogással pecsételtek meg.
Álmatlanul hánykolódott egész éjszaka, míg végre megszületett fejében a pokoli ötlet.
Kora hajnalban felverte béres cselédeit, s szigorú paranccsal leküldte őket a környékbeli falvakba, hogy tereljék össze nyomban a nyolc legszebb székely leányt, s hozzák fel őket a kastélyba.
A reggelizőasztalnál ült a két gonosz testvér, amikor jelentették az udvari cselédek Gáspárnak, hogy megjöttek a lányokkal. Gáspár kiosont valamilyen ürügy alatt az ebédlőszobából, aranyos lószerszámot tétetett a nyolc székely leányra, befogatta őket a hintó elé, ő maga felült a bakra, s a kezébe vette a gyeplőt.
- Gyere ki, Sándor! - kiáltott föl az ebédlőszoba nyitott ablakára. - Lásd, hogy az én lovaim szebbek, mint a tieid!
Sándor kijött, megnézte a nyolc, hintóba fogott szép parasztleányt, s szeme gonoszul megcsillant.
- Hát az igaz, hogy lovaid szebbek, mint az enyimek - ismerte be -, de a fogadást azért még nem nyerted meg! Az én fogatom nem egy helyben állt a kastély udvarán, hanem vágtatva jött föl hozzád a meredek úton, még a szélnél is sebesebben.
- Ha csak ez a kívánságod
- felelte Gáspár nevetve a hintó bakjáról -, megtesszük azt mi is!
Azzal megrántotta a gyeplőt, kibontotta a hosszú négyes ostort, s nagyot csattantott vele a lányok felett.
- Gyí te lovacskáim, gyí! Szaladjatok hát, még ha a hátatok bele is törik!
Belefeküdt a nyolc székely leány az aranyos hámba, de hiába erőlködtek, a nehéz hintót mozdítani sem tudták. Sándor gúnyosan nevetett a kastély ablakában, Gáspár pedig felbőszülve lecsapott ostorával a szerencsétlen leányok hátára.
- Fussatok, ha mondom!
Azzal mérgében verni kezdte őket a kegyetlen szíjostorral, míg véres volt a háta mind a nyolcnak. Sikoltoztak a szerencsétlenek a fájdalomtól, és Anna, aki valamennyiük között a legszebb volt, fájdalomtól és haragtól reszketve felkiáltott kínzójukra:
- Átkozott légy, Gáspár, gonosz öcséddel együtt, hogy nyomotok se maradjon, székelyek kínzói!
Ragyogóan sütött a nap és a kék égen egyetlen felhő se látszott sehol. Mégis abban a pillanatban szörnyű dördüléssel mennykő csapott alá a földre. Feneketlen, sötét mélység támadt a helyén, még a hegyek is megmozdultak tőle, s aláomlottak a feneketlen mélységbe, magukkal sodorva mindkét kastélyt a gonosz testvérekkel együtt.
A mélység helyén ma kristálytiszta vizű, feneketlen tó van. Szent Anna tava. Tükre néma és mozdulatlan, akár a tükör. Székely fenyők tükrözik magukat benne, ahogy a környező hegyekről a nagy csöndes erdők leérnek a víz partjáig.
De lent, a tó mélységében ott él még ma is a két gonosz testvér lelke. Aki isten kísértésből megpróbálja átúszni a tavat, bármilyen kitűnő úszó is legyen, amikor eléri a tó közepét, titokzatos erők felnyúlnak érte a mélyből, és lehúzzák magukhoz.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

kajkasak

(azakitenem, 2012.03.14 16:28)

:d Nagyon szep hely